Προφίλ

Δημιουργήσαμε την A Step Beyond  στη Νέα Σμύρνη για να βοηθήσουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα που φαντάζουν ανυπέρβλητα.

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη σχέση με τον εαυτό μας, την επαγγελματική ζωή, την προσαρμοστικότητά σε δύσκολες καταστάσεις.