Άρθρα

Τι είναι η Βιοθυμική Ύπνωση;

Η Βιοθυμική είναι μια βραχεία θεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών (θυμικών), των συναισθηματικών, αλλά και των γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου. Η Βιοθυμική δεν διαχωρίζει θεωρητικά ή πρακτικά το νευροβιολογικό από το θυμικό ή το συναισθηματικό ή ακόμη και το γνωστικό-συμπεριφορικό πεδίο. Δεν θεωρεί…
Περισσότερα

Χορός και Ψυχοθεραπεία

Η χρήση του χορού ως θεραπευτικού μέσου είναι μια μορφή σωματικής ψυχοθεραπείας μέσω της κίνησης και του χορού που προωθεί και στηρίζει τη διαδικασία συνειδητότητας του σώματός μας και στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ σώματος, ψυχής και νου.
Περισσότερα

Mindfulness (Ενσυνειδητότητα) και Ψυχική Υγεία

Ενσυνειδητότητα είναι η πρακτική της επικέντρωσης της προσοχής μας στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική, παρατηρώντας όλες τις παραστάσεις του κόσμου γύρω μας, καθώς και τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις μας.
Περισσότερα