Αναζητώντας την ιδανική μορφή Ψυχοθεραπείας επισκέφθηκα την A Step Beyond στη Νέα Σμύρνη. Η τρυφερή ματιά του Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με τη Βιοθυμική προσέγγιση με βοήθησε να εντοπίσω την «κρίσιμη» συναισθηματική εμπειρία, που αποτελούσε τη βασική αιτία όλων των συμπτωμάτων και των προβλημάτων από τα οποία υπέφερα.

Νάντια Κυπραίου, Ιδιωτική Υπάλληλος,