Συμβουλευτική

Στην Συμβουλευτική δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του θεραπευόμενου, μέσα από τη διεργασία της υποκειμενικής του εμπειρίας.