Ψυχοθεραπεία

Στην Ψυχοθεραπεία δίνεται βαρύτητα στον εσωτερικό κόσμο του θεραπευόμενου αναδομώντας μοτίβα (γνωστικά, συναισθηματικά, συμπεριφορικά) που συναντώνται κυρίως σε Ψυχικές Διαταραχές.