Ομάδες Αυτογνωσίας

Στις Ομάδες Αυτογνωσίας δίνεται έμφαση στη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη της ομάδας αξιοποιώντας θεραπευτικά τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων.