Νέα

Mindfulness (Ενσυνειδητότητα) και Ψυχική Υγεία

Ενσυνειδητότητα είναι η πρακτική της επικέντρωσης της προσοχής μας στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική, παρατηρώντας όλες τις παραστάσεις του κόσμου γύρω μας, καθώς και τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις μας.
Περισσότερα