Τι είναι η Βιοθυμική Ύπνωση;

Η Βιοθυμική είναι μια βραχεία θεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών (θυμικών), των συναισθηματικών, αλλά και των γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου.

Η Βιοθυμική δεν διαχωρίζει θεωρητικά ή πρακτικά το νευροβιολογικό από το θυμικό ή το συναισθηματικό ή ακόμη και το γνωστικό-συμπεριφορικό πεδίο. Δεν θεωρεί απλά ότι οι λειτουργίες αυτές είναι αλληλένδετες, θεωρεί ότι στον ενήλικα είναι ταυτόσημες σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ή δράσης τους. Αυτό ισχύει ακόμα και στην εξωτερική εκδήλωση του συναισθήματος με τις αντίστοιχες νοητικές απεικονίσεις, σκέψεις και συμπεριφορές.

Με λίγα λόγια, η Βιοθυμική βλέπει τον άνθρωπο από μια ολιστική, λειτουργική σκοπιά και όχι απλά σαν ένα σύνολο αλληλένδετων μεν, αλλά ανεξάρτητων λειτουργιών. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος της Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας, είναι η αποκωδικοποίηση και αναπλαισίωση των προλεκτικών / προσυμβολικών συγκινησιακών – νευρολογικών κωδικοποιήσεων, οι οποίες δημιουργούν τις προδιαθέσεις για την ανάπτυξη και διατήρηση ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοσωματικών διαταραχών.